Pueana Castra I ngewrat waosan pepetikan saking serat serat Djawi -Kino. Ingkang nglempakaken Drs R. L. Mellema kalijan W.J.S. Poerwadarminta. Bij. J B wollter Groningen-Den Haag- Batavia -1934. Hardcover. 96 halaman. Bahasa jawa. #buku#kejawen#jawa . IDR. 175rb 085866230123

 Minat hubungi :085866230123
0