Perlawanan kultural agama rakyat.Pemikiran dan paham keagamaan Syeh Ahmad al-mutammakkin.dalam pergumulan islam dan tradisi 1645-1740.oleh Zainul Milal Bizawie.Pengantar Prof DR.M.C Ricklefs(guru besar study Asia University of Melbourne).281 hal.

Minat hubungi :085866230123

Komentar