Serat Sabda Chusus. Dening R.Soenarto Mertowardojo.Kawedalaken Pangestu(pagujuban mgesti Tunggal) tahun 1972 cap capan kaping kalih( cet ke 2).minat monggo. 100rb

 Minat hubungi :085866230123
0