Buku " SIASAT PERMAINAN BRIDGE" Jilid 1 oleh YO AN DJAN , Penerbit Djambatan 1960. Tebal 208 halaman. minat hub 0858662301230