Buku Panduan Acara Supitan Saudara laki-laki Sri sultan HB IX di Kraton Yogjakarta tahun 1941.

http://buku-lawas.blogspot.com
 Buku Panduan "Acara  Supitan Putra Sri sultan HB IX "
 di Kraton Yogjakarta tahun 1941.
Judul : 
Pranatan Lampah Karsodalem Ngarsodalem sampejandalem Ingkang sinoewoen Kangdjeng Soeltan Hamengkoe Boewono
Anjoepitaken 
Saderekdalem-kakoeng tigo
1. Bendoro Raden mas Soenwoto.
2. Bendoro Raden Mas Hening.
3. Bendoro Raden Mas Bonokamsi.
Ing dinten Senen pon tanggal kaping 
25 woelan Djumawadilawal tahoen dal ongko 1871
Utawi
1 woelan juli tahoen ongko 1940.
Bahasa : bahasa jawa.
Tebal. : 9 hal. 
harga Rp- 
minat hub 085866230123Posting Komentar

0 Komentar